Kuules Jussi, et seuraa ollenkaan aikaasi tässä KoSmoous-kuomessa. On vastuullista lopettaa ruudintuotanto ja hups sulattaa tykit kun ei ole varaa ruutiin ja sitten onkin nau’uttava Natoon kun ei ole tykkejäkään.

Kuules Jussi, et seuraa ollenkaan aikaasi tässä KoSmoous-kuomessa. On vastuullista lopettaa ruudintuotanto ja hups sulattaa tykit kun ei ole varaa ruutiin ja sitten onkin nau’uttava Natoon kun ei ole tykkejäkään.リロード   新規 編集 凍結 差分 添付 複製 名前変更   ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-05-18 (木) 16:55:09 (1145d)
c2005-2012 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.Licensed to Gamepot Inc.